ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Świadczenie pielęgnacyjne

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-03-29 11:28:00 przez Tomasz Kiełbik

Akapit nr - brak tytułu

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest zależne od wysokości dochodu.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1406,00 zł miesięcznie.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony