ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Sprawozdanie finansowe za 2019 r.